Науково-дослідна робота

В 2014-2015 навчальному році в Центрі виконана науково-дослідна робота з теми «Вплив базових (фонових) знань студентів на рівень професійно-практичної підготовки» (керівники – доц. к.т.н. Шматков Є.В., Коваленко В.В.).  Проанкетовано більш ніж 115 студентів 1го та 2го курсів, що проходять виробниче навчання в Центрі,  на предмет впливу базових (фонових) знань, одержаних в загально-освітній школі, професійно-технічних училищах та в технікумах і коледжах, на успішність формування професійно-практичних знань та навичок в межах вивчення дисциплін «Вступ до фаху та виробниче навчання» та «Професійно-практична підготовка».

Одержані висновки та рекомендації впроваджені в навчально-виховний процес Центру.

В 2016 році силами Центру виданий орігінальний «Термінологічний словник  з виробничого навчання» (автор-укладач Шматков Є.В., компꞌютерна верстка Гончар Л.І.) , в якому вперше було систематизовано біля 600 термінів з професійно-практичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

В 2017 році завідувач навчально-виробничою лабораторією слюсарних робіт та складання Центру Самчук В.В. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, експериментальну частину якої виконано безпосередньо в Центрі.