Історія Навчально-наукового центру

З історії створення та становлення Навчально-наукового центру академії.

         Навчально-науковий центр виник на базі дослідного заводу Українського заочного політехнічного інституту і почав функціювати з грудня 1986 року. Дослідний завод мав теріторію в 0,65 га і мав замкнутий цикл виробництва від заготовчого відділення до упаковки готових виробів. Була створена інженерно-технічна служба, яка супроводжувала процес, який був спрямований на реалізації в металі результатів науково-дослідних робіт вчених інституту. Наукова продукція поставлялася не тільки по усій теріторії СРСР, але й за кордон: в Болгарію, Вꞌєтнам, Індію, на Кубу тощо.

         На початку 90х років минулого століття Уряд України прийняв рішення на базі заочного політехнічного інституту створити Харківський інженерно-педагогічний інститут, де зосереджити усю підготовку в Україні інженерів-педагогів, яких розрізнено готували непрофільні технічні ВУЗи України, включаючи Український заочний політехнічний. (В УЗПІ інженерів-педагогів почали готувати з 1975 року).

         В освітньо-кваліфікаційній характеристиці інженерів-педагогів передбачається, що вони можуть працювати не тільки викладачами технічних дисциплін в системі профтехосвіти, середньої, вищої освіти, але й майстрами виробничого навчання в цих закладах.

         Для цього їм треба мати робітничу професію за профілем навчання у ВУЗі. Тому дослідний завод в 1993 році перетворився в навчально-виробничі майстерні, в яких студенти здійснюють виробниче навчання, яке дає основу для одержання робітничої професії і продовжується здійснюватися навчання за 7 робітничими професіями (детально див. попередні розділи сайту). У звꞌязку з новими вимогами часу, що ставляться перед вищою освітою України в 2015 році ректоратом прийнято рішення на базі навчально-виробничих майстерень створити Навчально-науковий центр як підрозділ академії.

         Було визначено його основні функції, серед яких:

  • Проведення виробничого навчання зі студентами інженерно-педагогічних спеціальностей, яке є базою для одержання студентами робітничих професій з профілю навчання в академії;
  • Проведення наукових досліджень з проблем виробничого навчання при підготовці інженерів-педагогів;
  • Надання аспірантам академії матеріально-технічної бази для проведення експериментів з дисертаційних досліджень;
  • Підготовка студентів за 7 робітничими професіями (детально див. попередній текст сайту Навчально-наукового центру). Академія одержала ліцензії Мінвузу України на право присвоєння студентам робітничих професій за вказаними вище спеціальностями з видачею посвідчення загальнодержавного зразку.

Матеріально-технічна база Центру постійно оновлюється та удосконалюється.

     За останній рік навчально-виробнича лабораторія швейного виробництва одержала 12 сучасних імпортних швейних машин промислового призначення, що надало можливість суттєво підвищити рівень професійно-практичної підготовки студентів технологічного факультету за робітничою професією «швея».

     В навчально-виробничій лабораторії зварювального виробництва оновлюється зварювальне обладнання з урахуванням сучасних вимог до підготовки електрозварювальників ручного зварювання. Планується у найближчий час придбати обладнання для навчання студентів найбільш поширеним сучасним видом зварювання з використанням аргону.

     Вперше в Україні в стадії створення кабінет компꞌютерного супроводження виробничого навчання. В ньому студенти більшу частину теоретичної підготовки для безпосереднього виконання навчально-виробничого завдання будуть виконувати в режимі інтерактивного спілкування з персональним компꞌютером, що суттєво скоротить витрати часу на це і забезпечить їх 100% теоретичну підготовку.

     Розроблені інтерактивні програми, які представлені в сайті «Дистанційне навчання» УІПА: