Загальна інформація

Навчально-науковий центр створений 6 років тому і є спадкоємцем Навчально-виробничих майстерень академії.

Функції, які виконує:

 1. Навчальні:

  • Проведення занять з виробничого навчання на протязі чотирьох семестрів зі студентами першого та другого курсу інженерно-педагогічних спеціальностей.
  • Одержання студентами робочої професії згідно профілю навчання з видачею загальнодержавного свідоцтва про професійно-технічну освіту на підставі одержаних академією ліцензії.
  • Підвищення кваліфікацій з робочих професій, одержаними студентами на першому етапі професійно-технічного навчання.
 2. Наукові:

  • Проведення наукових досліджень з проблем виробничого навчання.
  • Надання допомоги аспірантам академії, які проводять експериментальні дослідження на базі діючого обладнання Центру.
  • Надання допомоги у виготовленні в металі експериментальних установок для досліджень, що проводяться на окремих кафедрах академії.

Студенти на заняттях з дисциплін «Вступ до фаху та виробниче навчання»  та «Професійна та практична підготовка» засвоюють основи робітничих професій за профілем навчання.