Завідувачі лабораторіями

Л.М. Зеленська– завідувачка лабораторії зварювання

 

Зеленський Д.В.

Д.В.  Зеленський –завідувач лабораторії механічної обробки

 

А.А. Назаркін – інженер лабораторії автомобільного транспорту, доц., к.т.н.

М.Д. Зусмановський – завідувач електрорадіомонтажної лабораторії

Ю.С. Темченко – завідувачка лабораторії швейного виробництва